railway

ठाणे रेल्वे स्थानकामध्ये आता पुलावरून खाली उतरण्यासाठीही सरकता जिना

ठाणे रेल्वे स्थानकामध्ये आता पुलावरून खाली उतरण्यासाठीही सरकता जिना उभारला जाणार आहे.

मध्य रेल्वेवरील हा पहीला उतरण्यासाठी चा सरकता जिना आहे. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ महिला अथवा अपंगांना रेल्वे पुलावर जाणारा जिना चढणे सोयीचे व्हावे म्हणून रेल्वे स्थानकात सरकते जिने बसवण्यात आले होते. आत्तापर्यंत सर्व जिने हे पुल चढण्यासाठी होते. मात्र आता ठाणे रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक एकवर उतरण्यासाठी सरकता जिना उभारला जाणार आहे. फलाट क्रमांक एकवर कल्याणच्या बाजूला ज्या ठिकाणी नविन पादचारी पूल उभारला जात आहे तिथेच हा सरकता जिना उभारला जाणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *