घोडबंदरकडून ठाण्याकडे येणारा ट्रक उलटा झाल्यामुळं वाहतूक कोंडी

आज सकाळी घोडबंदरकडून ठाण्याकडे येणारा अवैध रेतीचा ट्रक डिव्हायडरला धडक लागून उलटा झाल्यामुळं या मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती. अवैध रेती वाहतूक करणारा हा ट्रक सकाळच्या सुमारास वेगानं ठाण्याकडे येत होता. त्यावेळी रस्ता दुभाजकाला धडक बसून काजूपाडा गावाजवळ तो उलटा झाला. ट्रक उलटा झाल्यामुळं ट्रकमधील वाळू सर्व रस्त्यावर पसरली त्यामुळं या मार्गावर वाहतूक कोडी झाली होती. रस्त्यावर पडलेली ही रेती पूर्णत: दूर केल्यानंतरच या रस्त्यावरून वाहतूक सुरू होऊ शकली.

 

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading