शहरातील अंतर्गत मेट्रो वाहतूक सुरू करण्यास मिळणार गती

शहरातील अंतर्गत मेट्रो वाहतूक सुरू करण्याच्या दृष्टीनं नागपूर मेट्रोचे संचालक रामनाथ सुब्रमण्यम् यांच्याशी पालिका आयुक्तांनी चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्यानं मेट्रो प्रकल्पाच्या तांत्रिक, आर्थिक, दैनंदिन, परिचालन आणि केंद्र तसंच राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मान्यता मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चा झाली. मुंब्रा आणि कळवा विभागासाठी ठाणे मेट्रोचा प्राथमिक अभ्यास झाला असून त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक तो प्रस्ताव तयार करून जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading