शहराचा पाणीपुरवठा आज सकाळी सहा वाजल्यापासून उद्या सकाळी बारा वाजेपर्यंत 30 तास बंद.

ठाणे शहराचा पाणीपुरवठा आज सकाळी सहा वाजल्यापासून गुरुवारी सकाळी 12 वाजेपर्यंत असा 30 तास बंद राहणार आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या पाणी  पुरवठा योजना आणि स्टेम प्राधीकरण कंपनी यांनी पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी ठाणेशहरास होणारा पाणी पुरवठा बुधवार 26  डिसेंबर  रोजी सकाळी 6.00 ते गुरुवार 21 डिसेंबर रोजी दुपारी 12.00 पर्यत  एकुण 30 तास बंद राहणार आहे.यामुळे शहरातील  घोड़बंदर रोड़, पातलीपाड़ा, पवार नगर, कोठारीकम्पाऊन्ड़, गांधीनगर, इंदिरानगर, श्रीनगर, लोकमान्यनगर, समतानगर, ऋतूपार्क,सिद्धेश्वर,जेल, साकेत, उथळसर, रेतीबंदर, मुंब्रा-कोळीवाडा, शैलेशनगर, संजय नगर आणि कळव्याचा काही भाग इत्यादी भागात पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading