प्रजापती ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालयाला अध्यात्मिक कार्यासाठी देण्यात येणा-या इमारतीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्ष-या

प्रजापती ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालयाला अध्यात्मिक कार्यासाठी देण्यात येणा-या इमारतीच्या सामंजस्य करारावर काल स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. घोडबंदर येथील नियोजित होलिस्टीक स्पिरीच्युअल आणि मेडीटेशन सेंटरची इमारत प्रजापती ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालयाला अध्यात्मिक कार्यासाठी देण्यात येणा-या सामंजस्य करारावर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी काल स्वाक्षरी केली. महापालिका हद्दीतील सेक्टर क्रमांक ६ मधील घोडबंदर रोड, मौजे कावेसर येथील भूखंडावर ही इमारत बांधण्यात आली आहे. या इमारतीचा वापर करण्याकरिता ही इमारत अध्यात्मिक कार्यासाठी देण्याची मागणी प्रजापती ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालयानं महापालिकेला विनंती केली होती. त्यानुसार या वास्तूमध्ये प्रवचन, अध्यात्मिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ही इमारत प्रजापती ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालयाला देण्यात आली आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading