ठाणे शहराच्या काही भागाचा पाणी पुरवठा उद्या सकाळपासून २४ तास बंद

ठाणे शहराच्या काही भागाचा पाणी पुरवठा उद्या बंद राहणार आहे. स्टेम प्राधिकरणाकडून ठाणे महापालिकेला होणारा पाणी पुरवठा बुधवार २८ नोव्हेंबर सकाळी ९ वाजल्यापासून गुरूवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत २४ तास बंद राहणार आहे. ठाणे महापालिका स्वत:च्या पाणी पुरवठ्याचं नियोजन करून उद्या सकाळी ९ ते रात्री ९ पर्यंत शहरातील घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, पवारनगर, कोठारी कंपाऊंड, आझादनगर, डोंगरीपाडा, वाघबीळ, गांधीनगर आदी भागाचा पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. तर रात्री ९ ते गुरूवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत समता नगर, ऋतूपार्क, सिध्देश्वर, जेल, साकेत उथळसर, रेतीबंदर, मुंब्रा कोळीवाडा, शैलेशनगर, संजयनगर या भागाचा पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.

 

 

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading