ठाणे शहराचा पाणी पुरवठा उद्या सकाळपासून पुढील २४ तास बंद

शहराच्या काही भागात उद्या सकाळी ९ वाजल्यापासून गुरूवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत असा २४ तास पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. स्टेम वॉटर प्राधिकरण पाणी पुरवठ्याचं नियोजन करण्यासाठी महापालिकेला होणारा पाणी पुरवठा उद्या म्हणजे बुधवारी सकाळी ९ वाजल्यापासून गुरूवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत बंद ठेवणार आहे. यामुळं घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, पवारनगर, कोठारी कंपाऊंड, गांधीनगर, इंदिरानगर, श्रीनगर, लोकमान्यनगर, समतानगर, ऋतूपार्क, सिध्देश्वर, जेल, साकेत, उथळसर, रेतीबंदर, मुंब्रा कोळीवाडा, शैलेशनगर आणि कळव्याच्या काही भागाचा पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading