शहरात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण सर्वाधिक तर हवेतील प्रदूषणाच्या पातळीत ४ टक्के आणि ध्वनी पातळीत २४ टक्के वाढ

शहरात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण सर्वाधिक तर हवेतील प्रदूषणाच्या पातळीत ४ टक्के आणि ध्वनी पातळीत २४ टक्के वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे.

Read more