शिधावाटप दुकानात येणाऱया वयोवध्द नागरिकांस सहकार्य करावे – महापौर मिनाक्षी शिंदे

ठाणे शहरातील विविध विभागात असलेल्या शिधावाटप दुकानामध्ये शिधापत्रिकाधारकांना रॉकेल आणि इतर धान्य घेण्यासाठी के.वाय.सी तसेच थंब मशीन लावण्यात आली असून थंब इम्प्रेशन असणाऱयाच व्यक्तिला दुकानातून धान्य देण्यात येते. परंतु वयस्कर नागरिकांचे वयोमानानुसार थंब इम्प्रेशन योग्य प्रकारे होत नसल्याने त्यांना रॉकेल आणि धान्य मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहे, यावर शिधावाटप अधिकाऱयांनी ठोस उपाययोजनाकरुन ज्येष्ठ नागरिकांना शिधावाटप दुकानातून धान्य देणेबाबत सहकार्य करावे असी मागणी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी शिधावाटप अधिका-यांकडे केली आहे. मानपाडा विभागात असलेल्या 41 फ या शिधावाटप दुकानात त्याचप्रमाणे ठाणे शहरातील अनेक शिधावाटप दुकानात येणारे शिधापत्रिकाधारक हे बहुतांशी वयस्कर असल्याने वयोमानानुसार त्यांचे थंब इम्प्रेशन योग्य प्रकारे होत नसल्याने त्यांना रॉकेल आणि धान्य देण्याचे बंद केले आहे ही बाब अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी म्हटले आहे. मानपाडा विभाग हा बहुतांशी झोपडपट्टी विभाग असून मोलमजुरी करुन उदरनिर्वाह करणारी कुटुंबे या ठिकाणी आहे. त्यामुळे घरातील वयस्कर व्यक्तिला रेशन घेण्यासाठी जाणे तसेच मुख्य कार्यालयात सतत फेऱया मारणे शक्य होत नाही. यासाठी नागरिकांना मिळणारे रॉकेल आणि इतर धान्य सहजरित्या उपलब्ध व्हावे यासाठी शिधावाटप कार्यालयाने उपाययोना करुन विशिष्ट स्टॉम्प शिधापत्रिकवर मारण्यात यावा आणि वयोवृध्द नागरिकांना सहकार्य करण्याबाबतचे आदेश शिधावाटप दुकानामधील कर्मचाऱयांना देण्यात यावेत असे महापौरांनी म्हट्ले आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading