मालमत्ता कर, पाणीपट्टी थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेची जप्तीची कारवाई – ८२२ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई

ठाणे महापालिकेनं मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीची आपली मोहिम तीव्र केली असून देयकं न भरणा-यांविरूध्द कडक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईअंतर्गत ८८२ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करत १५९ मालमत्ता सील करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे ४८ नळजोडण्या खंडीत करण्यात आल्या. या आर्थिक वर्षात ज्या मालमत्ता धारकांनी कराची रक्कम महापालिकेकडे जमा केली नाही अशा मालमत्ता धारकांच्या मालमत्तेवर कडक कारवाईचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेतर्फे प्रभाग निहाय कारवाई केली जात आहे. नागरिकांना कर भरणे सोयीचे व्हावे म्हणून मालमत्ता कर संकलन केंद्र सुट्टीच्या दिवशीही खुली ठेवली जात आहेत. त्याचप्रमाणे मालमत्ता कर वसुलीसाठी विनंती केल्यास शिबीरही आयोजित केली जाईल असं महापालिकेनं कळवलं आहे. कटू कारवाई टाळण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची थकबाकी त्वरीत भरावी असं आवाहन महापालिकेनं केलं आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading