पाणी देयकातील संदिग्धता दूर करण्याचे पालिका आयुक्तांचे आदेश

महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीनं देण्यात आलेल्या पाणी बीलातील संदिग्धता आणि त्रृटी ८ दिवसात दूर करण्याचे आदेश देतानाच महापालिका आयुक्तांनी गेल्यावर्षीची थकबाकी भरल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतर चालू वर्षाची थकबाकी भरून घेण्याचे आदेश पाणी पुरवठा विभागाला दिले. बीएसयुपी अंतर्गत उपलब्ध होणा-या सदनिकांच्या वाटपाची प्रक्रिया १५ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना देऊन हे वितरण प्रत्यक्ष राहणा-यांना प्रथम प्राधान्य देण्याच्या तत्त्वावर वापर करून करावे अशी सूचनाही पालिका आयुक्तांनी केली. यावेळी पालिका आयुक्तांनी महापालिका उत्पन्नाच्या वसुलीचा आढावा घेतला. मालमत्ता कराच्या देयकांमध्ये गेल्यावर्षीचे देयक भरूनही चालू आर्थिक वर्षाच्या देयकांमध्ये थकबाकी दाखवल्याच्या तक्रारी आल्या असून या सर्व तक्रारी प्रभाग समिती स्तरावर तपासून दूर करण्याचे आदेशही पालिका आयुक्तांनी दिले. पाणी पुरवठा विभागानं प्रभाग समिती स्तरावरील अधिका-यांशी समन्वय साधून अशा पध्दतीच्या तक्रारी तातडीनं दूर कराव्यात त्याचप्रमाणे देयकातील संदिग्धता आणि त्रृटी ८ दिवसात दूर कराव्यात असे आदेशही पालिका आयुक्तांनी दिले.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading