ठाणे पूर्वमध्ये रस्त्याच्या कॉन्क्रीटीकरणाचं काम सुरू असताना आढळला ब्रिटीशकालीन रेल्वे रूळ

ठाणे पूर्वमध्ये रस्त्याच्या कॉन्क्रीटीकरणाचं काम सुरू असताना ब्रिटीशकालीन रेल्वे रूळ आढळला आहे. ठाणे पूर्वतील मिठबंदर रोड ते गणपती विसर्जन घाट या परिसरात सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण सुरू आहे. या सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणासाठी रस्ता खणताना हा ब्रिटीशकालीन रेल्वे रूळ आढळला. १८५३ मध्ये बोरीबंदर ते ठाणे अशी पहिली रेल्वे धावली होती. याच दरम्यानच्या काळात रेल्वेचं विस्तारीकरण करण्यात आलं. मिठबंदर रस्त्यापासून पुढे भांडूप पर्यंत मिठागरं असल्यामुळं मालगाड्याच्या डब्यातून मीठ नेण्यासाठी या रेल्वे मार्गाचा वापर होत असे. मात्र काळाच्या ओघात मिठागरं आणि मालवाहतूकही बंद पडली आणि रेल्वे रूळही जमिनीखाली गाडले गेले. आता सिमेंट कॉन्क्रीटसाठी रस्ते खणले जात असताना रेल्वेचे हे जुने रूळ पुढे आले आणि एकेकाळच्या रेल्वेच्या जुन्या पाऊलखुणा पुन्हा पहायला मिळाल्या. मात्र आता त्या कायमच्या मिटल्या जाणार असं दिसत आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading