ठाणे थीम पार्क प्रकरणात ठेकेदाराची बँक गॅरंटी आणि अनामत रक्कम जप्त तर अधिका-यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश

ठाणे महापालिकेच्या वतीनं राबवण्यात आलेल्या जुने ठाणे आणि नवीन ठाणे प्रकल्पाच्या निविदेतील अटी आणि शर्तींनुसार काम करण्यामध्ये हयगय केल्याच्या कारणावरून संबंधित ठेकेदाराची उर्वरीत देणी न देण्याबरोबरच त्याची बँक गॅरंटी आणि सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्याचा निर्णय महापालिकेनं घेतला आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाच्या कामाच्या पर्यवेक्षणाबाबत दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरून संबंधित अधिका-यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. जुने ठाणे नवीन ठाणे या प्रकल्पावरून झालेल्या तक्रारीनंतर महापालिका आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीनं महापालिका आयुक्तांना सादर केलेल्या अहवालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या विषयातील तज्ञांकडूनही मूल्यमापन अहवाल मागवण्यात आला होता त्यानुसार समितीनं केलेली पाहणी आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांचे अहवाल विचारात घेऊन समितीनं त्यांच्या अहवालामध्ये आपली निरिक्षणं नोंदवली होती. ठाणे थीम पार्कचं काम हितेन देसाई यांच्या कंपनीला देण्यात आलं होतं. त्यांना यापोटी जवळपास १२ कोटीहून अधिक रक्कम देण्यात आली होती. तज्ञांनी केलेल्या या कामाच्या एकूण मूल्यापेक्षा ठेकेदाराला अधिक रक्कम देण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं. या पार्श्वभूमीवर ठेकेदाराची ३२ लाखांची गॅरंटी तसंच ५८ लाखांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading