प्रख्यात सूरबहार वादक डॉ. अश्विन दळवी यांच्या वादनाने रौप्य महोत्सवी पंडीत राम मराठे संगीत महोत्सवाची सुरूवात

रौप्य महोत्सवी पंडीत राम मराठे संगीत महोत्सवाची सुरूवात प्रख्यात सूरबहार वादक डॉ. अश्विन दळवी यांच्या सूरबहार वादनानं झाली. राम मराठे संगीत महोत्सवाचं यंदाचं रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. जयपूर घराण्याचे प्रख्यात सूरबहार वादक डॉ. अश्विन दळवी यांना संगीताचा वारसा त्यांचे वडील ख्यातनाम तबला वादक महेश दळवी यांच्याकडून मिळाला आहे. पुढे इटावा घराण्याचे पंडीत अरविंद पारेख यांच्याकडून त्यांनी सूरबहाराचे धडे घेतले. राम मराठे संगीत महोत्सवाच्या पहिल्या सत्रात त्यांनी ध्रूपद आणि ख्याल यांचा मिलाप तसंच वाटाली आणि तंत्रकारी अंग यांचा मिलाप सादर केला. महोत्सवाच्या दुस-या सत्रात प्रख्यात शास्त्रीय गायिका ज्योती खरे-यादवार यांचे शास्त्रीय गायन झालं. त्यांच्या सुरेख अशा शास्त्रीय गायनानं रसिक मंत्रमुग्ध झाले.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading