ठाणे शहरात बुधवारी झोनिंग पध्दतीने पाणीपुरवठा

ठाणे शहरात बुधवारी झोनिंग पध्दतीने पाणीपुरवठा होणार आहे. ठाणे महापालिका स्वतःच्या पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत सोनाळे जंक्शन ते कल्याण फाटा जंक्शन पर्यंत महापालिकेच्या दोन मुख्य जलवाहिन्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणामध्ये बाधीत होत आहेत. त्यामुळे या कामात अडथळा येत असून हे काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या स्वतःच्या पाणी पुरवठा योजनेची बुधवारी सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत १२ तासासाठी एक जलवाहिनी बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाणे शहराला पुरविण्यात येणारा पाणी पुरवठा ३०% ने कमी होणार आहे. त्याअनुषंगाने ठाणे शहरातील विविध ठिकाणी झोनींग करुन पाणी पुरवठा सुरु ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या शटडाऊन मुळे पाणी पुरवठा पूर्व पदावर येईपर्यंत पुढील १ ते २ दिवस कमी दाबाने पाणी पुरवठा होण्याची शक्यता आहे.

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading