ठाणे परिवहन सेवेकडून ६० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासी भाड्यात ५० टक्के सवलत

ठाणे महापालिकेच्या परिवहन सेवेकडून ६० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासी भाड्यात ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. परिवहन सेवेच्या या सवलतीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांना ठाणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सवलतीचा अर्ज भरून त्यासोबत आधारकार्डाची झेरॉक्स परिवहन सेवेच्या शहरातील लोकमान्य नगर, शिवाजीनगर, बी-केबिन, आनंदनगर, वृंदावन, कळवा, मुल्लाबाग या डेपो अथवा नियंत्रण कक्षात सादर करावे असं आवाहन परिवहन सेवेच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading