संपर्क

Thanevarta

Sanjivani,2nd floor,Gokhale Road,

Naupada,Thane – (W) 400602

9987942222,25422222

 

ठाणेवार्ता हे ठाण्यातील गेले २४ वर्ष प्रक्षेपित होणारं दृकश्राव्य माध्यम आहे. ठाणेवार्ताच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्यासाठी काही माध्यम ठाणेवार्ताच्या नावाचा वापर करत आहेत. ठाणेवार्ताचं कोणतंही वर्तमानपत्र अथवा डिजीटल माध्यम नाही. ठाणेवार्ताशी नामसाधर्म्य साधत काही मंडळी गैरफायदा घेत असुन त्यांच्याशी ठाणे वार्ताचा काहीही संबंध नाही. याची नोंद घ्यावी ही विनंती.